Hüppa põhisisu juurde

Nukitsa konkursi ja auhinna statuut

 1. Nukitsa auhinna ja konkursi eesmärk on:
  1.1. populariseerida eesti algupärast lastekirjandust ja lasteraamatuillustratsiooni;
  1.2. tunnustada lasteraamatute autoreid ja kirjastajaid;
  1.3. selgitada välja laste lugemiseelistused.
 2. Nukitsa auhinda annab välja Eesti Lastekirjanduse Keskus.
 3. Auhind antakse välja iga kahe aasta tagant.
 4. Auhind kujutab pronksalusel (esi- ja tagaosa ca 6×9 cm, küljed 6×8,5 cm) rätsepistes raamatut lugevat 15 cm kõrgust Nukitsamehe pronkskuju, mille autoriks on skulptor Elo Liiv.
 5. Nukitsa konkursi võitjad ehk kõige enam laste hääli kogunud kirjanik ja illustraator pälvivad Nukitsamehe pronkskuju, tänukirja ja rahalise preemia. Teise ja kolmanda koha saavutanud kirjanik ja kunstnik saavad autasuks tänukirja ja rahalise preemia. Rahaliste preemiate suurused määratakse iga konkursi puhul eraldi. Võiduraamatute kirjastajad pälvivad tänukirja.
 6. Auhinnasaajad selgitatakse välja konkursi teel.
 7. Konkursi läbiviimiseks moodustatakse komisjon, kes koostab võistlevate raamatute nimekirja, korraldab konkursi hääletuse ning selgitab auhinnasaajad.
 8. Nukitsa konkursi läbiviimise kord
  8.1. Konkurss viiakse läbi koostöös maakondade keskraamatukogude lasteosakondadega.
  8.2. Konkursil hääletavad lapsed vanuses 6-13 eluaastat, andes ühe hääle kirjanikule enim meeldinud raamatuteksti ja teise hääle kunstnikule enim meeldinud illustratsioonide eest.
  8.3. Võistlusel konkureerib 100 algupärast eestikeelset laste- ja noorteraamatut, mis on Eestis esmakordselt ilmunud määramisaastale eelnenud kahe aasta jooksul ning on konkursil hääletajatele eakohased.
  8.4. Konkursil ei osale enam kui kahe autori tekstiga või kunstniku piltidega kogumikud, laste omalooming, puhtakujuline aime- ja teatmekirjandus, värvimisraamatud, õppekirjandus, jadaväljaanded, kordustrükid ja piiratud levikuga teosed. Raamatusarjadest valitakse nimekirja üks raamat.
  8.5. Raamatud, mis pole jõudnud Keskusesse konkursiaastale eelneva aasta 15. detsembriks, võistlevad järgmisel konkursil.
  8.6. Konkursil osalevate raamatute nimekiri saadetakse maakondade ja linnade keskraamatukogudele eelneva aasta detsembri lõpuks ning avaldatakse Keskuse kodulehel hiljemalt 6. jaanuaril.
  8.7. Hääletada saab hääletussedeliga raamatukogudes ja elektrooniliselt Keskuse kodulehel kuni 23. veebruarini.
  8.8. Hääletajal on õigus hääletada vaid ühel korral.
  8.9. Maakonna või linna hääletussedelid loetakse kokku keskraamatukogu lasteosakonnas ning kokkuvõtted hääletustulemustega saadetakse Keskusesse hiljemalt 2. märtsiks.
  8.10. Elektroonilised hääled loetakse kokku Keskuses ning need liidetakse keskraamatukogudest saabunud häältele maakonniti.
  8.11. Komisjon arvutab välja konkursi pidulikul lõputseremoonial maakonda või linna esindavate laste arvu proportsionaalselt maakondades ja linnades hääletanud laste koguarvuga ja edastab need keskraamatukogudele hiljemalt 6. märtsiks.
  8.12. Auhinnapeole kutsutakse 70 konkursi hääletuses osalenud last. Keskraamatukogud teatavad peole oodatud laste nimed Keskusele hiljemalt 15. märtsiks. Lastele saadetakse Keskuse poolt personaalsed kutsed.
 9. Nukitsa auhinnad antakse üle lasteraamatupäevale ehk 2. aprillile lähimal laupäeval Tallinnas Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimuval auhinnapeol.
 10. Konkursi võitjad avalikustatakse auhinnatseremoonial ning seejärel Keskuse kodulehel ja meediakanalites.

Kinnitatud Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktori käskkirjaga nr.1-1/1, 3. jaanuaril 2020.