Hüppa põhisisu juurde
post-template-default single single-post postid-46619 single-format-standard wp-custom-logo mega-menu-menu-1 post-eesti-lastekirjanduse-keskus-avatud-alates-3-05 loggedout

Paabeli Torni auhinna statuut

1. AUHINNA NIMI, OMISTAJA NING KIRJELDUS

1.1. Auhind, mille nimeks on IBBY Eesti Osakonna Paabeli torni auhind, antakse välja igal aastal parimale tõlgitud lasteraamatu autorile, selle eesti keelde tõlkijale ning raamatu kirjastajale Eestis.

Auhinna omistajaks on IBBY Eesti Osakond asukohaga Tallinnas, Pikk 73.

2. AUHINNA OMISTAMISE EESMÄRK

2.1. Auhinna omistamise eesmärgiks on hea tõlkekirjanduse esiletõstmine ja propageerimine.

3. AUHINNA OMISTAMISE KORD

3.1. Auhind antakse välja iga aasta novembrikuus.

3.2. Auhinnasaaja valitakse välja eesti keelde tõlgitud lasteraamatute hulgast, mis on Eestis esmakordselt ilmunud eelmise aasta 1. oktoobrist kuni jooksva aasta 30. septembrini. Raamatute nimekirja koostab IBBY Eesti Osakonna juhatus Eesti Lastekirjanduse Keskusesse saabunud uudisraamatute põhjal.

3.3. Auhinnasaaja väljaselgitamiseks valib IBBY Eesti Osakonna juhatus 5-liikmelise žürii. Nimetatud žürii lahendab kõik töö käigus tekkivad küsimused. Žürii tegevuse eest vastutab žürii esimees.

3.4. Hääletamine on salajane.

3.5. Kõige enam hääli kogunud raamatu autor, raamatu tõlkija ja kirjastus pälvivad PAABELI TORNI AUDIPLOMID. Tõlkija saab lisaks rahalise preemia, mille suurus sõltub IBBY Eesti osakonna võimalustest.

Auhinda ei anta postuumselt.

3.6. Raamatute nimekiri saadetakse žürii liikmetele hiljemalt 1. oktoobriks.

3.7. Žürii peab auhinnasaaja välja selgitama hiljemalt 1. novembriks.

3.8. Auhinna kätteandmise tseremoonia toimub Tallinnas IBBY Eesti Osakonna sügisõhtul 15. novembri paiku.

4. FINANTSID

4.1. Auhindadega seotud kulud kaetakse IBBY Eesti Osakonna liikmete liikmemaksudest ja sponsorite annetustest.

5. AUHINNA KÄTTEANDMINE

5.1. Auhinna kätteandmise tseremooniale kutsutakse auhinnasaajad, IBBY Eesti Osakonna liikmed, meediaesindajad ja teised huvilised.

6. AUHINNASAAJA AVALIKUSTAMINE

6.1. Auhinnasaaja tehakse teatavaks lõputseremoonial ja seejärel Eesti, võitja autori kodumaa ning võimaluse korral ka muude maade teabekanalite kaudu. Vastav teave avaldatakse ka Eesti Lastekirjanduse Keskuse kodulehe IBBY Eesti Osakonna leheküljel ja almanahhis “Nukits”.