Hüppa põhisisu juurde

Eesti Lastekirjandse Keskus

Eesti Lastekirjanduse Keskus on keskne eriala- ja infoasutus lastekirjanduse alal, mille ajalugu ulatub 1933. aastasse.
Keskus on asutatud 1. jaanuaril 1998. aastal Eesti Lasteraamatukogu õigusjärglasena.

Kogume, säilitame ja vahendame kõikidele huvilistele uurimuslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel laste- ja noortekirjandust kui eesti kultuuripärandi osa.

Meie kauni ja loova maja ning siin toimuvate tegevuste kaudu vahendame külastajatele lasteraamatu lugu minevikust olevikku, suuname lapsi lugema ning õpetame väärtustama kirjandust ja raamatut.

Keskuse tegevused

  • Kogume ja säilitame eestikeelseid ning Eestis ilmunud lasteraamatuid- ja ajakirju, maailma lastekirjanduse klassikat ja auhinnatud teoseid originaalkeeltes, lastekirjandusalaseid teatmeteoseid, monograafiaid ja ajakirju ning illustraatorite originaalloomingut.
  • Pakume lugemisvara valdavalt kuni 16-aastatele lastele ja teenindame lasteraamatukogus kõiki lastekirjanduse huvilisi.
  • Koostame ja haldame lastekirjanduse alaseid andmekogusid ja e-kataloogi, koordineerime lastekirjanduse uurijate koostööd, vahendame teavet valdkonna professionaalidele ja teistele asjahuvilistele, korraldame seminare ja teabepäevi, kirjastame lastekirjanduse alaseid väljaandeid.
  • Populariseerime lastekirjandust kodu- ja välismaal, algatame kirjanduslikke projekte, korraldame illustratsiooninäitusi, osaleme kirjanduslikel suurüritustel ja rahvusvahelistel raamatumessidel.
  • Innustame ja tunnustame lastekirjanduse loojaid ja vahendajaid: lastekirjanikke, illustraatoreid, kirjastajaid, uurijaid, õpetajaid, lasteraamatukoguhoidjaid ning koordineerime ja toetame nende koostööd.
  • Korraldame lastele kirjanduse ja raamatutega seotud ülevabariigilisi ettevõtmisi ning vabaaja- ja huvitegevust.
  • Pakume keskuse külastajatele oma majas kultuurielamusi: näitusi, kontserte, etendusi, kirjandusüritusi jm.

Tere tulemast!