Hüppa põhisisu juurde
post-template-default single single-post postid-46619 single-format-standard wp-custom-logo mega-menu-menu-1 post-eesti-lastekirjanduse-keskus-avatud-alates-3-05 loggedout

Tallinna 4. Illustratsioonitriennaali „Pildi jõud” reglement

 

I ÜLDSÄTTED

1. Tallinna illustratsioonitriennaal „Pildi jõud” (edaspidi: triennaal) on näitus, mida korraldatakse iga kolme aasta järel. Neljas triennaal toimub 6-30. novembril 2013. aastal Eesti Rahvusraamatukogus.

2. Triennaali viivad läbi Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY) Eesti Osakond. Tööjaotus, õigused, kohustused ja vastutus lepitakse iga triennaali puhul kokku eraldi protokolliga, mille allkirjastavad korraldajate volitatud esindajad.

3. Triennaali eesmärgid on:

3.1. toetada rahvusliku algupärase lasteraamatuillustratsiooni säilimist, arengut ja tutvustamist Läänemeremaade kultuuriruumis;

3.2. väärtustada raamatut kui vaimse kultuuri osa ja raamatuillustratsiooni kui kujutava kunsti alaliiki;

3.3. teadvustada lasteraamatuillustratsiooni tähendust lapse vaimses arengus, rõhutades lugemishuvi ja maitsekasvatust.

4. Iga triennaaliga kaasnevad virtuaal- ja trükikataloog. Virtuaalkataloog tehakse avalikkusele kättesaadavaks Eesti Rahvusraamatukogu veebilehe (www.nlib.ee) kaudu.

II. OSAVÕTUTINGIMUSED

5. Triennaalil võivad osaleda Läänemeremaade – Eesti, Läti, Leedu, Saksamaa, Venemaa, Poola, Soome, Rootsi, Norra ja Taani raamatukunstnikud.

6. Näitusele ootame kunstnike originaalillustratsioone viimase viie aasta loomingust. Iga riik võib osaleda rahvusliku IBBY osakonna kaudu kuni viie autoriga. Venemaa, kus on kaks IBBY osakonda, saab osaleda kuni kümne autoriga. Eestist kui korraldajariigist võib osaleda kakskümmend autorit. Igale autorile on ette nähtud kolm raami mõõtudega 50×60 sentimeetrit.

Eksponeeritavad tööd valitakse välja osalisriigi raamatukunstnike ühenduse või Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu osakonna moodustatud žürii otsuse põhjal. Sellise organisatsiooni puudumise korral valib tööd välja triennaali kuraator.

Ei ole nõutav, et esitatavad teosed oleksid trükis avaldatud.

7. Teose pöördel peavad olema autori (nimi, perekonnanimi) ja teose andmed (nimetus, tehnika, loomisaasta).

8. Teostele tuleb lisada eesti või inglise keeles täidetud vormikohane registreerimisleht (autori nimi, perekonnanimi, sünniaeg, sünnikoht, sugu, rahvus, foto, näitusi, autasusid) ja esitatud teoste andmed (illustreeritud raamatu autor ja pealkiri, tehnika, loomisaasta, mõõdud, hind). Osaleja allkirja registreerimislehel käsitletakse tingimustega nõustumisena.

9. Teosed tuleb hiljemalt registreerumistähtajaks saata või tuua Eesti Lastekirjanduse Keskusesse aadressil Pikk tn 73, 10133 Tallinn. Saatekulud tasub osaleja. Pakend peab olema kasutatav ka teoste tagasisaatmiseks.

10. Esitatavate teoste kindlustamine on osalejale vabatahtlik.

11. Iga osaleja saadab triennaalile 1-2 trükis ilmunud raamatut oma illustratsioonidega. Need raamatud eksponeeritakse triennaaliga üheaegselt korraldataval näitusel ja jäävad pärast Eesti Lastekirjanduse Keskusele.

III. KORRALDUS

12. Triennaali toimumisaeg ja registreerumistähtaeg kuulutatakse välja vähemalt 5 kuud enne igakordse triennaali toimumist Läänemeremaade raamatukunstnike ühendustele või IBBY osakondadele kutsete ja registreerimislehtede saatmise teel. Registreerumistähtaeg on ühtlasi teoste laekumise tähtaeg. Neljas triennaal kuulutatakse välja 2012. aasta novembris ja registreerumistähtaeg on 5. aprill 2013.

13. Esitatud teoste pasparteerimise, eksponeerimise, säilimise ja osalejaile tagasisaatmise nelja kuu jooksul pärast triennaali toimumist tagavad korraldajad. Neljanda triennaali teosed saadetakse osalejaile tagasi hiljemalt 29. märtsiks 2014 ning lisatakse tasuta trükikataloog.

IV. AUHINNAFOND

14. Rahvusvaheline žürii valib välja peapreemia saava kunstniku, keda autasustatakse 1000 euroga. Peapreemia võitnud autorile võimaldatakse järgmise triennaali toimumise ajal isikunäituse korraldamine Tallinnas. Diplomile lisandub skulptuur „Muusa”.

15. Lisaks annab žürii välja 10 võrdset diplomit, millega kaasneb eesti rahvuslik meene.

16. Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Eesti Osakonna audiplom antakse ühele väliskunstnikule osakonna juhatuse otsuse põhjal.