Hüppa põhisisu juurde

XII Nukitsa konkursist raamatukogudele

 19.12.2013, 1.1-9/19

Austatud keskraamatukogude direktorid ja lasteosakondade juhatajad

 

Algab XII Nukitsa konkurss!

Meil on hea meel teatada, et taas on algamas Nukitsa konkurss, eesmärgiga selgitada välja laste kahe viimase aasta lemmikkirjanik ja illustraator.

Võistlustules on 2012. ja 2013. aastal ilmunud algupärase lastekirjanduse esmatrükid. Hääletuses osalevad kuni 16-aastased lugejad, andes ühe hääle kirjanikutööle (tekst) ja teise hääle kunstnikutööle (illustratsioonid).

Hääletamist korraldavad kohalikud lapsi teenindavad raamatukogud eesotsas maakonna/linna keskraamatukogu lasteosakonnaga. Hääletamine võib alata nimestike saabumise hetkest ja kesta kuni 20. veebruarini 2014. Pärast hääletuse lõppu kogub keskraamatukogu lasteosakond oma maakonna/linna hääletussedelid kokku, teeb tulemustest kokkuvõtte ja edastab selle hiljemalt 1. märtsiks Lastekirjanduse keskusele. Juhised kokkuvõtte tegemiseks ja edasise tegevuskava saadame teile veebruaris.

XII Nukitsa konkursi pidulik lõpetamine toimub 5. aprillil 2014 Eesti Rahvusraamatukogus Tallinna Raamatumessi raames. Lõpetamisele ootame lisaks auhinnasaajatele hääletuses osalenud lapsi, kes valitakse loosi teel proportsionaalselt maakondades/linnades hääletanute arvuga.

 

Soovitusi hääletuse korraldamiseks

Võistlevate raamatute nimestik ja hääletussedeli alus on kirjale lisatud eraldi failina. Kogu info on üleval Keskuse kodulehel www.elk.ee.

Nimestik koosneb kahest osast:

1. Võistleb kirjanik – eesti kirjanike raamatute esmatrükid;

2. Võistleb kunstnik – eesti kunstnike esmakordselt trükis avaldatud raamatuillustratsioonid.

Hindamisel on 199 raamatut (172 kirjaniku- ja 163 kunstnikutööd). Nimestik sisaldab raamatuid, mis jõudsid Lastekirjanduse keskusesse hiljemalt 1. detsembriks 2013. Hiljem saabunud raamatud lähevad järgmise konkursi nimestikku. Välja jäid enam kui kahe autori tekstiga/kunstniku piltidega kogumikud, laste omalooming, puhtakujuline aime- ja rakenduslik kirjandus (sh värvimisraamatud), õppekirjandus ning jadaväljaanded. Seekord esitame raamatud nimestikus vanuseastmete kaupa: väiksemate laste raamatud (0-7 eluaastat), suuremate laste raamatud (8-12 eluaastat) ning noorteraamatud (13-16 eluaastat). Jaotuse eesmärk on kergendada hääletajatel oma lemmiku leidmist ja selle poolt hääletamist.

Hea on, kui vastajad näevad valiku tegemisel nii raamatuid kui ka nimestikku. Soovitav on näituse või eraldi riiuli koostamine, kuid iga raamatukogu tegutsegu vastavalt oma võimalustele. Hääletamine on vabatahtlik ja iga osaleja saab täita ainult ühe hääletussedeli. Enne vastama asumist palun selgitage lastele, kuidas seda täita, jäädes samas nende valiku suhtes erapooletuks. Arvesse lähevad kõik sedelid, millel vähemalt üks raamat on tuvastatav.

E-hääletuse avame jaanuaris Keskuse kodulehel. Meil on hea meel, kui lisate e-hääletuse lingi oma kodulehele. Selleks sobiva reklaambänneri lisame kirjale.

 

Tervitades ja häid pühi soovides,
Triin Soone
Lastekirjanduse keskuse direktor

 

Info: Ülle Väljataga ja Anu Kehman
tel 6177 234 või ulle@elk