Hüppa põhisisu juurde

Lasteraamatukoguhoidjate õpipäev 2017

10. mail 2017 kell 10.30–15.30 Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk 73, Tallinn) Lasteraamatukoguhoidjate õpipäev aktiivõppest ja koostööst

Ootame õpipäevale lasteraamatukoguhoidjaid, õpetajaid ja teisi huvilisi.

Raamatukogus tegutsemine on ideaalne laste traditsioonilise õpikeskkonna laiendamise võimalus, kus toetada ja täiendada koolis või lasteaias õpitut. Siinjuures tuleb igale raamatukoguhoidjale kasuks mitmekesiste õppemetoodikate tundmine. Aktiivõppes osalevad lapsed aktiivselt protsessis, mis aitab õpitavat mõtestada ja teadmisi tegelikkusega seostada. Erinevate meetoditega pannakse õpilased kaasa mõtlema, rääkima, kuulama ja kirjutama. Õpipäeva teisel poolel pöörame tähelepanu erinevate asutuste vahelisele koostööle ja jagame kuulajatega häid kogemusi.

Päevakava:

10.30–10.35 Muhvi auhinna üleandmine

10.35–10.40 Avasõnad / Anneli Kengsepp, Eesti Lastekirjanduse Keskus

10.40–11.10 Miks loengu pidamine pole enam efektiivne? / Piret Jamnes, Fontes

Õpipäeva sissejuhatava ettekande pidepunktideks on küsimused: Mille eest koolitaja vastutab? Kolm õpistiili – miks neid on vaja teada? Traditsioonide murdmine – kuidas õppijat aktiivselt kaasata?

11.10–11.40 Mis paistab juuresolevalt pildilt? / Kaja Sarapuu, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Kehra Gümnaasium

Kirjandusõpetajate põhiküsimuseks on saanud, kuidas õpilasi kirjanduse juurde meelitada. Kas õppija kirjandushuvi surmaja on koolides valdav reproduktiivne hindamiskeskne frontaalõpe? Kuidas seda muuta? Mida loetuga peale hakata? Vaatleme koos, kuidas kirjandustundi põnevaks teha.

11.40–12.10 Väärtustame lugemist. Kas ja kuidas? / Lembi Oper, Harku Raamatukogu

Lembi juhendamisel on raamatukogus tegutsenud laste lugemisring „Loeme üheskoos“, mille kokku kutsumiseks andis inspireeriva tõuke Aino Perviku raamat „Tähenärija ja Kriksadull“ oma südamliku pühendusega. Ettekanne annab ülevaate selle aja jooksul lugemisringis saadud kogemustest: seatud eesmärkidest ja rakendatud strateegiatest, kutsudes arutlema raamatukogude võimaluste üle lugemist väärtustada ja lugemisharjumust kujundada.

12.10–12.30 Näppupidi-ninapidi näitustel / Margit Lättemägi, Tapa Linnaraamatukogu

Näitused pakuvad silmailu, aga on ka asendamatud abimehed raamatukogu raamatutundides. Margit jagab oma kogemusi ja toob näited sellest, kuidas näituste abil rõõmsasti raamatute ja lugemiseni jõuda.

12.30–13.30 LÕUNA

13.30–14.00 stendiettekanded igal korrusel

Raamatukott peidab saladusi / Lääne-Virumaa Keskraamatukogu

Tarkus on teadmised / Viljandi Linnaraamatukogu

Teatritund raamatukogus / Võrumaa Keskraamatukogu

Mõrvamüsteerium kui õppevahend / Tallinna Keskraamatukogu

Tahvlist tahvlini / Eesti Lastekirjanduse Keskus

14.00–15.00 Koostöö laste ja noorte raamatukogutöös Turus / Piret Luukka, Turu Linnaraamatukogu Runosmäe haruraamatukogu

Piret jagab õpipäevalistega, millist koostööd teevad Soomes raamatukogud linnavalitsusega ja teiste kultuuriasutustega ning räägib mitmesugustest kohalikest ja riiklikest kultuuriprogrammidest.

15.00–15.20 Koostöö on edu alus: Kaheksa vanalinna muuseumi ja keskuse ühise projekti näitel / Külli Kaus, Eesti Kunstimuuseumi Niguliste Muuseum

Külli tutvustab Tallinna vanalinna kaheksa muuseumi ja keskuse koostööprojekti „Puust ja punaseks“, kus klassid saavad oma koolipäeva sisustada neljas muuseumis. Lähemalt tutvustab ta koolipäeva, mille käigus valmib lastega tegutsedes klassi ajaleht.

15.20–15.40 Ülevaade laste ja noorte kultuuriaastast ja algavast Laste Vabariigi tuurist / Triin Soone, Eesti Lastekirjanduse Keskus

Kl 15.40–15.50 Kokkuvõte

Olete oodatud!

Osavõtt on tasuta, eelregistreerimine on lõppenud.
Lisainfo: elk@elk.ee, tel 617 7231

Korraldaja: Eesti Lastekirjanduse Keskus
Toetaja: Kultuuriministeerium