Hüppa põhisisu juurde

Puust ja punaseks – koolipäev 4. klassidele Tallinna vanalinnas

puust_punaseks_A4-page-001Kaheksa Tallinna vanalinna (ja ümbruse) muuseumi ja keskust pakuvad võimalust viia läbi ehe koolipäev ehedate asjade keskel. 21., 22. ja 24. aprillil tehakse kahe paralleelse koolipäeva raames asjad 4. klassi õpilastele tõepoolest puust ja punaseks.

Puitu teemaatiliselt käsitledes on võimalik ühe hoobiga omandada teadmisi ajaloo, teatri, kunsti ja muusika vallast või uurida hoopis lähemalt loodust, kirjandust, disaini ja inimest. Tundide sisuga saab tutvuda allpool.

Koolipäev kestab 9.00-14.20, maksumus õpilase kohta on 12€, mis sisaldab endas nii tundideks vajaliku materjali kui ka lõunasöögi. Lisainfo ja eelregistreerimine: tel 6 442 132 või e-mail info@tmm.ee.

 

KOOLIPÄEV 1

KUNST/TÖÖÕPETUS Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis:
Uurime disaini püsiekspositsiooni, kus saame teada, mis rolli mängib disainis eseme välimus, otstarve ja materjal ning kuidas see kõik meid mõjutab. Pärast arutlevat ringkäiku saavad osalejad kavandada enda uuendusliku tooli, kus tuleb tähelepanu pöörata tooli värvile, vormile, otstarbele, materjalile, kasutajasõbralikkusele ja loodussäästlikkusele.

EESTI KEEL JA KIRJANDUS Eesti Lastekirjanduse Keskuses:
Lastekirjanduse keskusele kohaselt tiirutame tunni teemaga ümber raamatu. Saame teada, kuidas tehti raamatuid vanasti ja millised on nad tänapäeval. Kaante vahelt loeme lugu ühest pika ninaga puust poisist. Lõpetuseks meisterdame ka oma raamatu.

LOODUSÕPETUS Energia avastuskeskuses:
Kas puud ja taimed oskavad matemaatikat? Kas matemaatiline korrapära looduses on inimese loodud?
Kuidas on matemaatika on seotud erinevate mustrite ja kordustega, Mis on fibonacci jada ja kus võib seda looduses kohata? Lisaks vaatame kuidas käepäraste vahenditega määrata keha massi ning demonstreerime õhu takistust.

INIMESEÕPETUS Eesti Tervishoiu Muuseumis:
Miks me tunneme? Millist infot see välismaailma kohta kannab? Kuidas hoida oma meeli?
Meeltelaboris tutvume inimese 5 erineva meelega – kompimine, nägemine, kuulmine, haistmine ja maitsmine. Enne katseid, kus õpilased saavad proovile panna oma meeled, tutvustame lühidalt meele toimimist ning olulisust. Katsete käigus saadakse kogemus meelete omavahelisest koostööst. Arutame õpilastega kuidas saavad nad ise oma meeleelundeid kahjustuste eest hoida.

KOOLIPÄEV 2

KUNSTIÕPETUS Niguliste muuseumis:
Vaatleme puidust valmistatud keskaegseid kunstiteoseid, puitskulptuure ja altareid. Püüame mõista ja ühiselt arutleda nende tähenduse ja tähtsuse üle. Tunni lõpus saavad lapsed teha oma kordumatu mustri.

MUUSIKAÕPETUS Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis:
Muusikatunnis tutvutakse pillirühmadega ja saame teada, kuidas kõlavad erinevad puud. Tunnis tutvume nende pillide helidega ning mängime puidu kõlaga.

ÜHISKONNAÕPETUS Eesti Ajaloomuuseumis:
Ühiskonnaõpetuse tunnis tutvume Eesti riigi sümboolikaga  – lipu ja vapiga. Räägime meie jaoks nii tähendusliku sinimustvalge trikoloori ning riigivapi sünni- ja kujunemisloost. Arutleme lipu värvide ja vapi kujundite tähenduse üle. Grupitööna teeme ise oma vapi.

DRAAMAÕPETUS NUKU muuseumis:
NUKU muuseumis tutvuvad lapsed viie erineva nukuliigiga ja mõistatavad, milline nukk oli Pinocchio. Lapsed teevad ise lihtsa marionett-nuku ja õpivad selgeks mõne nuku animeerimise põhitõe.

Grupile tuleb valida sobiv kuupäev ja üks kahest koolipäevast.
Lisainfo ja eelregistreerimine: tel 6 442 132 või e-mail info@tmm.ee